Hop til hovedindholdet

Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet logo

Internationalt klimadiplomati Aflyst


Dato og tid

Mandag d. 21. august 2023 kl. 09:00 til Mandag d. 4. september 2023 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 15. juni 2023 kl. 22:00

Sted

Bygning 35, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Gammeltoftsgade 15, 1355 København K Bygning 35, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Gammeltoftsgade 15
1355 København K

Internationalt klimadiplomati Aflyst


Arrangementsbeskrivelse

Hvordan kan din organisation eller virksomhed bedst forme den internationale klimadagsorden? Det kan du blive endnu skarpere på med kurset, Klimadiplomati, der giver dig en dybdeforståelse af feltet gennem oplæg med førende praktikere og forskere, simulationer af klimaforhandlinger og individuel feedback, der forankrer indsigter fra kurset i din organisation.

Internationale klimaaftaler har en stadigt større betydning for vores hverdag. Udfaldet af COP-forhandlinger, EUs Green Deal og klimapolitik i USA, Kina og Indien afgør, hvordan virksomheder, offentlige aktører, og civilsamfundsorganisationer, skal operere i fremtiden. Danmark er blevet en toneangivende aktør, når der skal træffes beslutninger om europæisk og global klimahandling. Dette kursus styrker din evne til at forstå og forme det internationale klimadiplomati.

Kurset foregår over tre dage: 21. august, 28. august og 4 september, 2023

Alle dage kl. 9-16

Hvem kan deltage i kurset?

Kurset er målrettet dig, der søger et indblik i, hvordan klimapolitiske forandringer former din organisations- eller virksomhedsudvikling, og vil være med til at præge den klimadiplomatiske dagsorden. Kurset henvender sig derfor til medarbejdere, der arbejder med strategisk udvikling, internationale relationer, public affairs, klimadagsordenen og CSR i det offentlige, private og i civilsamfundet.

Kursusudbytte:

  • Du får indgående indsigt i internationale klimadiplomatiske forhandlinger i FN og EU samt Danmarks rolle heri. Du får en nuanceret forståelse af de relevante aktører, herunder privatsektoren, civilsamfundet og statslige aktører.
  • Du får værktøjer til, hvordan din organisation eller virksomhed kan øve indflydelse og gøre sig gældende på den internationale, klimapolitiske dagsorden.
  • Du udvikler en konkret handlingsplan for, hvordan din organisation kan styrke sin påvirkning af international klimapolitik med løbende feedback undervejs.
  • Du får adgang til et klimadiplomatisk netværk, som du kan trække på i arbejdet med at gøre din virksomhed eller organisation til en endnu mere relevant klimadiplomatisk spiller. 

Undervisningen vil være case-baseret med udgangspunkt i aktuelle processer, herunder COP-forhandlinger og EU’s Green Deal. Udover hovedunderviserne som bl.a. er klimadiplomater fra Udenrigsministeriet, vil der være toneangivende gæsteforelæsere fra privatsektoren, tænketanke og klimaforhandlere, som giver et unikt indblik i beslutningsprocesserne bag de lukkede døre. Undervisningen vil indeholde træning i forhandling og præsentation med udgangspunkt i deltagernes egne forudsætninger og professionelle kompetencer. 

Kursets arbejdssprog vil være dansk, dog vil enkelte gæsteforelæsninger være på engelsk.

 

Kursusledere

Michele Betsill, Professor Global Miljøpolitik, Københavns Universitet

Jakob Dreyer, Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab Københavns Universitet, Sprogofficer i arabisk.

Simon Wandel, tidligere klimadiplomat ved den danske EU-Repræsentation i Bruxelles, Chefkonsulent i Klima- og Energiministeriet, ekstern lektor på Københavns Universitet.

Kontaktinformation til arrangør

Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, EVU koordinator

jkm@samf.ku.dk

Kontaktinformation til arrangør

Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, EVU koordinator

jkm@samf.ku.dk